+300 projekter

Vi har lavet mere end 300 projekter på danske skoler og uddannelsesinstitutioner.

Det har givet os en enorm erfaring i at ”analysere” læringsrummet og komme med gode forslag til, hvor I med fordel kan indtænke nogle inspirerende løsninger for jeres elever – og brugbare læringsværktøjer for jeres undervisere.

Oftest viser det sig, at vi kan rådgive om områder, som ellers lå ubrugte hen, og det har givet flere m2 til læring/undervisning for mange af vores kunder.

Fleksibilitet…

Vi har et meget fleksibelt produktionsapparat, så hvis jeres ønsker og behov kræver nyudvikling af produkter og løsninger, er vi omstillingsparate, hurtige og fyldt med gode idéer og forslag til, hvordan udfordringerne skal gribes an.

Kontakt os på cfl@eyelearn.dk – eller mobil 51 95 60 64.

Projekter

Friskolen Guldminen, Ikast

Hos friskolen Guldminen i Ikast – er hverdagen og undervisningen bygget op omkring elevernes læringsstile og lyst til at bevæge sig. Vi har derfor designet og implementeret et projekt der understøtter disse principper.

Hornslet Skole, Hornslet

På Hornslet Skole var udfordringen, at der skulle laves flere inspirerende læringsrum til eleverne, da presset på de fysiske rammer var stigende pga. øget elevtal. Læs mere om løsningen her.

Ebeltoft Skole, Ebeltoft

På skolen stod man, efter ombygning af udskolingsområdet og etablering af faglokaler, med et ønske om at optimere læringsmiljøet i de nye faglokaler, så de nu ”emmer af det pågældende fag”.

UCRS, Skjern

UCRS ønskede at inddrage fagligheden i fællesrum og klasselokalerne ved EUX Teknisk og Business. Hensigten var at skabe et mere inspirerende læringsrum, hvor eleverne kunne se sig selv i deres fag.

Borgerskolen, Taastrup

Med afsæt i ”21st century skills” og et ønske om, at læringen tog udgangspunkt i en zonetænkning, var det Borgerskolens ønske at omdanne hele deres PLC til et læringsrum, der understøttede denne vision.

HTX, EUD/EUX, Fredericia

Skolen ønskede en faglig udsmykning til deres nye HTX-bygning. I processen blev de forskellige faggrupper på skolen inddraget, og de fik her mulighed for at komme med ønsker og input til læringsmiljøet.

Ønsker du at få et tilbud på jeres næste projekt til læringsmiljøet?

Kontakt

Kontakt os og hør mere om vores vinkel på den rigtige løsning for jer!.

EyeLearn

Kontakt

Kronprinsensgade 19
5000 Odense C

51 95 60 64

Følg os