Læringsrummet

– og kravene hertil

“Læringsrummet skal være, motiverende, positivt, støttende og fremme engagement og indlæring. Der skal være faglige kompetencer og mulighed for anvendelse af effektive undervisningsmetoder. Det skal være stedet, hvor både den skemalagte undervisning, og den ubevidste og uformelle læring samt den frie leg har de bedste forudsætninger og betingelser for et optimal samspil”.

Typer af læringsrum…

Med afsæt i de nævnte krav leverer vi løsninger til alle typer af læringsrum spændende vidt fra dagtilbud/børnehaver over folke-, privat- og friskoler til ungdomsuddannelser STX, HTX, HHX, erhvervsskoler, professionshøjskoler og alle steder – hvor elever under uddannelse kan blive motiveret og inspireret i det optimale læringsmiljø. Det er endvidere vigtigt, at læringsmiljøet er understøttende for, at eleverne kan udnytte deres maksimale potentiale.

N

Dagtilbud og børnehaver

N

Folke-, privat- og friskoler

N

Ungdomsuddannelser og erhvervsskoler

Læring foregår på hele skolen…

Vores afsæt er, at læring foregår på hele skolen. I en folkeskole – privat som kommunal – er PLC oftest et fysisk afgrænset område på skolen. Men i vores anbefalinger og samarbejde tager vi afsæt i, at det pædagogiske læringscenter er hele skolen – i ét sammenhængende læringsrum, og anbefaler derfor, at alle arealer ude- og indendørs tænkes ind. Det betyder, at trapper, fællesarealer, læsekroge, læskure, udendørsområder osv. kan være mulige læringsrum. Der kan selvfølgelig være specifikke krav om optimering af bestemte områder, og det respekterer vi naturligvis.

Specialskoler…

Vi har også stor erfaring med design af læringsrum til specialskoler.

Vores opgaver har bl.a. budt på følgende eksempler på løsninger; infoplancher, tema/pegetavler, taltavler i de rigtige farver, piktogrammer, ”sige-føle-tænke”-plancher, ansigts- og humørtavler, sekvens-, kategori- og matrixtæpper og mange flere…

At lave løsninger og produkter til specialskoler er altid inspirerende. Undervisernes specifikke krav til udformning og design kombineret med vores erfaring, giver et godt samspil, og vores erfaringer er, at de løsninger vi allerede har designet og leveret, anvendes flittigt og med stor gavn for eleverne.  

Vi motiveres af udfordringen og sætter en stor ære i at være medvirkende til, at vores specialskoler får de rigtige læringsværktøjer at arbejde med.

Kontakt os for mere information…

Kontakt

Kontakt os og hør mere om vores vinkel på den rigtige løsning for jer!.

EyeLearn

Kontakt

Kronprinsensgade 19
5000 Odense C

51 95 60 64

Følg os