Vores kunder…

Vores løsninger og designs er attraktive for hele uddannelsessektoren, og i nedenstående model har vi – i overskrifter – skitseret hvilke kundetyper/-segmenter, vi har samarbejdet med i de sidste mange år.

Til gavn for alle…

Illustrationen giver et godt overblik over, de forskellige kundetyper vi har samarbejdet med siden vores opstart i 2015. 

Vores løsninger er “til gavn for alle..”, og om det er fag-faglige designs, skolens værdisæt, ro-skabende naturbilleder i studiemiljøer, profilering af erhvervsuddannelser, eller spændende collager med danske seværdigheder, så har vi løsningerne klar. 

Hvis din skole/institution ikke er blandt de nævnte, betyder det ikke, at vi ikke kan hjælpe dig.

Kontakt os for at høre, hvad vi kan byde ind med.

N

Vi er professionelle...

N

Vi lytter på - og tager afsæt i - jeres ønsker...

N

Vi finder altid en løsning...

Vores kunderelation er vores væsentligste motivationsfaktor…

Ambitionen hos eyeLearn har siden starten tilbage i 2015 været, at vi skulle skabe et solidt fundament med afsæt i tætte kunderelationer. Vi tror på, at den ”tætte relation” – og gensidigt kendskab til styrker og ønsker i samarbejdet giver de bedste og mest anvendelige løsninger for jer som uddannelsesinstitution. I projektfasen er det vigtigt med en god kommunikation, og at der skabes gensidig tillid omkring samarbejdet. For os er det væsentligste, at løsninger og design tilpasses jeres ønsker i udviklingsfasen, og at det samlede projekt – og inkluderede produkter skaber en merværdi for jer.

Kontakt os for at høre, hvordan vi med vores ekspertise og erfaring kan hjælpe jer med jeres næste projekt til læringsrummet.

Kontakt

Kontakt os og hør mere om vores vinkel på den rigtige løsning for jer!.

EyeLearn

Kontakt

Kronprinsensgade 19
5000 Odense C

51 95 60 64

Følg os