Borgerskolen, Taastrup

Med afsæt i ”21st century skills” og et ønske om, at læringen tog udgangspunkt i en zonetænkning med 5 zoner, var det Borgerskolens ønske at omdanne hele deres PLC til et læringsrum, der understøttede denne vision. Via et tæt samarbejde med skolen, skabte vi – med farver/temaer – de 5 zoner; Præsentation, Undersøgelse, Feedback, Udvikling og Produktion. Afsættet var en universel model, som kunne anvendes til at udvikle og udfolde det didaktiske design for undervisningen. Undervisningen kan nu starte i hvilken som helst zone, og underviseren kan herefter planlægge en vej gennem zonerne, alt efter læringsaktivitet og mål. Eleverne kan også selvstændigt og på egen hånd – arbejde sig gennem zonerne.

Kontakt

Kontakt os og hør mere om vores vinkel på den rigtige løsning for jer!.

EyeLearn

Kontakt

Kronprinsensgade 19
5000 Odense C

51 95 60 64

Følg os