Vi fokuserer, med vores koncepter og løsninger, udelukkende på at inddrage det fysiske rum som en aktiv del af læringsmiljøet. Vi er sparringspartner for vores kunder - sammen bringer vi vores fælles viden i spil og skræddersyer læringsrummet til at imødekomme lige netop jeres særlige behov. Kontakt os på 51 95 60 64.

Ambitionen om at gøre en forskel, for alle der arbejder med undervisning, er vores drivkraft

Kompetence, erfaring og praktisk indsigt er succeskriterierne, når vores ambitioner om at gøre en signifikant forskel skal føres ud i livet på f.eks. Danmarks skoler og læringsinstitutioner. Muligheden for at tilføre børn og unge et anderledes læringsinput i form af visuelle applikationer er vores fokusområde. Vi arbejder kreativt med nyeste teknologier og tilgængelige materialer. Rent faktuelt er det lykkedes os at afdække helt nye muligheder og eksponere visuelle behov, som vi for få år siden ikke kendte til.

Vores visuelle læringsmiljøer er blevet et “must” for mange danske skoler og institutioner, hvor flere former for læringsapplikationer funktionelt pryder gulve, døre, vægge og lofter – ude som inde. Vi kobler den digitale læringsportal med det fysiske miljø, samt synliggører faglighed og skaber bevægelse på en helt unik måde. Går du med tanker omkring nye læringsmiljøer på din skole eller institution, så tøv ikke med at trække på vores kompetence – tag straks kontakt med Carsten Friis Larsen på mobil 51 95 60 64.

Med vores inspirerende og motiverende læringsmiljøer, vil vi være medvirkende til at øge indlæringen, trivslen og den fysiske aktivitet for børn og unge under uddannelse - fra dagtilbud til ungdoms- og erhvervsuddannelsen...

Nyheder

Leg og læring går hånd-i-hånd i skolegården!

Skolen skal være et sammenhængende læringsrum

Skolen skal være et samlende pædagogisk læringsrum, hvor både den skemalagte undervisning, og den ubevidste og uformelle læring har de bedste forudsætninger for at spille optimalt sammen. Vi kobler den digitale læringsportal med det fysiske miljø, samtidigt med, at vi synliggør fagligheden og skaber bevægelse på en helt unik måde. I realiteten er det brugerdrevet innovation, hvor vi med skolens visioner som omdrejningspunkt og i tæt samarbejde med skolens ledelse, den pædagogiske ansvarlige eller den enkelte faglærer – udvikler og skræddersyer løsningerne.

Matematik i bevægelse…

FessorLøbet er matematik der virker “pakket ind” i meningsfuld bevægelse og høj faglighed. FessorLøbet er lavet i samarbejde med MatematikFessor (www.matematikfessor.dk) – læs mere om dette nye og spændende produkt her.

Inddrag skolegården som en aktiv del af læringsmiljøet.

Forår/sommer betyder stor aktivitet i skolegården. Hvis du også ønsker at flytte læringen udendørs og inddrage skolegården som en aktiv del af jeres læringsmiljø, har vi løsninger, der kan hjælpe dig.

Vi tilbyder en bred vifte af designs – også jeres egne –  til skoler og daginstitutioner.

Kontakt os på 51 95 60 64 for at høre mere om mulighederne.