Project Description

Projekt:

The Learning Pit

Formål:

Slothaven Gymnasium havde et ønske om, at eleverne skal reflektere over egen læring og give lærerne et konkret værktøj til at arbejde formativt.

Kunde:

Slothaven Gymnasium

Produkter:

I samarbejde med Slotshavens Gymnasium har vi udviklet modellen ”The Learning Pit”, som skal både bruges til elevernes refleksion over læringsprocessen og anvendes i undervisningen. Designet er lavet således at den rammer målgruppen. Modellerne hænger bl.a. i kantinen, hvor eleverne også laver gruppearbejde. Materialet er akryl, som gør det muligt at skrive og tegne på modellen.