Project Description

Projekt:

Ledelsen på Tingløkkeskolen, Odense ønskede at skabe et inspirerende og motiverende miljø for eleverne på skolen. Samtidigt var der fokus på, at de udsmykkede områder/rum hver især skulle have deres individuelle tema.

Formål:

Skolen har fokus på at inddrage fællesrum og gangarealer i undervisningsmiljøet, og ønsker at skolen skal “ose” af læring, så elever, lærere og forældre får en god oplevelse hver dag. Det var endvidere vigtigt, at få dæmpet støjen på trapperne, da der ofte kommer meget larm fra disse områder.

Kunde:

Tingløkkeskolen, Odense Kommune
Ca. 750 elever fordelt på 3-4 spor i klasserne fra 0.-9.klasse.

Produkter:

Gulvfolie: Grammatik engelsk og tysk, De mest almindelige ord på engelsk og tysk, Halvcirkel 180-grader, Vokaltrappen, Tabeltrappen, Koordinatsystem, Luftfoto m. skolen i centrum

Akustik: Naturtræer m. illustrationer, grammatik engelsk og tysk

Projektbeskrivelse af Lise Kjems Knattrup, Indskolingsleder

På Tingløkkeskolen er vi udfordrede af at være mange børn i meget traditionelle fysiske rammer med mange små klasselokaler, endeløse gange og ingen grupperum.

For at give vores gang- og trappearealer et visuelt, æstetisk og anvendelsesorienteret løft, der kan inspirere børn og voksne, har vi investeret i en række forskellige visuelle læringsmiljøer på gulve, vægge, døråbninger og trapper. Det har været vigtigt for os, at de ting vi har fået lagt i gulvene kan noget “i sig selv”, dvs. animerer eleverne til at forholde sig til dem, også når de bare går forbi dem. Derudover har det været vigtigt for os, at tænke i hvorledes bevægelse kan understøtte læring. Det er fx meget nemmere for elever der har svært ved at navigere rundt i et koordinatsystem, at gøre det i stor skala på et koordinatsystem på gulvet, end det er på en side i en bog eller et hæfte. På samme måde kan gradtal i gulvet ved biblioteksdøren give en meget håndgribelig oplevelse ift. hvad stumpe eller spidse vinkler mon er, eller hvad der er specielt ved en 90 graders vinkel.

Efter at have været i kontakt med andre aktører må vi konstatere, at vi med eyeLearn fik en medspiller på vores projekt. De lyttede til vores ideer og ønsker og kvalificerede så projektet med deres faglige viden og erfaring. Det har hele vejen igennem forløbet været en proces, der har været styret af muligheder og kreativitet, og hvor vores ønsker er blevet mødt med tilpasninger af firmaets produkter, så de matchede det vi gerne ville. Da vi fx havde ønsker om at få monteret vokaltrappen på bibliotekets siddetrappe, – så blev der fundet en løsning på det der både visuelt men også ift slid og brugervenlighed levede op til det, vi havde tænkt.

Der har været udtalt god service og kommunikation fra start til slut.

De forskellige gulvfolier er placerede i forhold til de aldersgrupper, der tænkes at være de primære brugere. De forskellige lydtavler hænger i trappetårnene både for at gøre noget ved lydniveauet, men også fordi det er der, de bliver set af rigtig mange.

På gangen med 4. og 5. årgang har vi fået lagt de mest brugte tyske og engelske ord i gulvene.

Det er en fornøjelse at gå hen ad gangen og høre elever læse ordene op – mere eller mindre bevidst – på vej til og fra frikvarter. Ordene ligger som små enkelte “øer” i hele gangens længde hvilke i den grad har pyntet på de 60 meter grå linoleumsgulve, der eller var dominerende. Samtidig giver ordene mulighed for nemt at inddrage bevægelse i sprogundervisningen og lave meningsfyldte aktiviteter, der kan bruges som breaks i en lektion. Når der er tilpas mange ord at vælge imellem, kan man fx godt få læst en del inden man har fundet fire med fem bogstaver og lavet sætninger med dem.

Verbernes bøjninger på både tysk og engelsk hænger som lydplader på væggene lige oven for de hinkeruder, der ligeledes understøtter læringen af verbers bøjning. Da hinkeruderne ligger på trappeafsatser, ser vi dagligt elever hoppe sig igennem, samtidig med at de “kommer til” at læse hvad der står i hinkeruden. Ich, du er/sie/es……

På skolens hovedtrappe er de små tabeller sat op på trappesparkene. Farverne på tabelrækkerne giver et løft til en ellers kedelig grå trappe, og tallene læses og hoppes af en stor mængde elever hver dag. Dette gælder også for det luftfoto af skolens nærområde, som ligger i gulvet i kælderen ved de små elevers garderobe. Både børn og voksne ligger på knæ og finder deres egne huse, børnehaver, “går” vejen hjemmefra og i skole med fingeren eller giver vejanvisninger på forskellige sprog.

Ud over at spille ind med gode muligheder for elevernes forskellige måder at lære på og for at inddrage bevægelse i undervisningen på en fagrelevant måde, oplever vi også, at det er nemmere at skabe sociale læringsrum. Eleverne står sammen omkring ord, hinkeruder, tal, lydtavler m.m og taler sig ind i de opgaver eller problemstillinger, de skal løse.

Det er en daglig glæde at gå igennem skolen, og se tingene blive brugt både i og uden for undervisningen ,samtidig med at skolens visuelle udtryk har fået et løft. Vi har i den grad fået, hvad vi havde håbet på, da vi tog beslutningen om at gå i gang med dette projekt.