Markedet

Visualisering af budskaber er ikke nyt. I den kommercielle verden har man ”altid” brugt markedsføring og reklamer, og via medierne bliver vi alle dagligt udsat for et meget stort antal visuelle input. Drejer det sig om undervisning og læring, ved vi fra forskningen, at tydelig og synlig læring har en meget stor effekt på elevernes læring, og langt de fleste elever lærer bedst, når det de skal lære bliver visualiseret for dem.

Bevægelse er et andet af vores fokusområder. Forskningen viser at en stor del af elever lærer bedre, hvis de bevæger sig under indlæring. Derudover kræver seneste Folkeskolereform også, at eleverne bevæger sig 45min hver dag. Dette opnås ved ”at tænke ud af boksen” og finde løsninger, hvor læringen og bevægelsen kombineres på en sjov og spændende måde. Bevægelse for bevægelsens skyld er godt, men er bevægelsen en forudsætning for løsning af opgaverne, bliver undervisningen meget mere engagerende.

Fra markedet ved vi, at alle institutioner – hvad enten det er en børnehave, skole eller et sygehus – har fokus på at brugerne af huset skal føle sig godt tilpas og trives i de fysiske omgivelser. Visualisering af læringsbudskaber, fokusområder og kundetilpassede designs er med til at skabe dette, og samtidigt er det med til at differentiere de enkelte institutioner fra hinanden.

God akustik forbedrer lærings- og arbejdsmiljøet. Det er bevist, at en forbedret akustik skaber bedre indlæring, mindsker risikoen for stress, fremmer inklusion og social relationer og skaber et godt arbejdsmiljø med lavt sygefravær. Med vores væghængte og fritstående akustikpaneler, er det nu muligt for jer af opnå disse fordele, samtidigt med at I selv kan vælge, hvad I ønsker af visuelle budskaber på panelet. Desværre er følgevirkninger af dårlig akustik invaliderende og fatale for de ramte personer, og det er derfor vigtigt at have fokus på akustikkens indflydelse og betydning.

Markedet har større og større fokus på inddragelse af uderummet som læringsrum, og også her har kan vi tilbyde løsninger. Med termoplast på asfalt eller cementsten fås en meget slidstærk og holdbar løsning, som et fantastisk alternativ til maling. Vi kan her tilbyde løsninger fra den enkle hinkerude til den skræddersyede løsning, der lige netop passer til jeres udearealer, så I får mulighed for at skabe det “udendørs klasseværelse”.