På læringsinstitutionen

Grundlæggende gælder det i alle læringssituationer om, at alle udnytter deres potentiale bedst muligt. Vi har hver især forskellige læringsstile, og det er derfor vigtigt, at have fokus på en differentieret tilgang til læring.

Med længere skoledage og krav om bevægelse er det vigtigt, at gøre hverdagen så alsidig, dynamisk og motiverende for elever og lærere så muligt. Den optimale undervisning og læring opnås bedst ved, at elever og lærere trives samtidigt med, at der arbejdes koncentreret med fokus på de fælles mål.

Et visuelt forbedret læringsmiljø vil for nogen, betyde optimale betingelser for læring – og for andre vil det blot være ”noget pænt og inspirerende at kigge på”. Men ved at have et etableret visuelt læringsmiljø har alle undervisere/lærere nu en mulighed for at tilgodese flere elever i klassen og derved en kortere vej til, at flere elever bliver udfordret.

Institutionen og skolen skal være et spændende sted at være – ude som inde, og derfor har vi fokus på, at tilbyde løsninger der kan tilgodese dette. Et attraktivt læringsmiljø er vigtigt for undervisningen, men spiller en lige så stor rolle i den frie og idérige leg der opstår, når eleverne selv planlægger og styrer legen.

Dekorationer og visualiseringer

Undersøgelser og forskning viser, at vi som mennesker trives og skaber de bedste resultater, hvis det fysiske rum giver ro, inspiration og tryghed. Med korrekt indretning, interiør og visuelle virkemidler, er det muligt at skabe dette – og her kan vi hjælpe.

Er der dårlig akustik – kedelige vægge – gulve – døre eller vinduer i dine bygninger? – så kontakt os for en dialog om, hvordan vi med vores ekspertise og viden kan bidrage til at skabe brugbare og inspirerende forbedringer.

Vi kan temasætte, dekorere og visualisere det fysiske rum med udgangspunkt i dine ønsker og stil til stor gavn for alle brugere af rummet.

Visualisering er vejen frem – og potentielle områder kunne være:

  • børnehaven – der ønsker motiver til en klatrevæg – eller visualiseret læring for at gøre børnene skoleparate
  • idrætscentret – der ønsker at signalere bevægelse og sundhed
  • sygehuset – der ønsker at skabe attraktive og behagelige omgivelser for patienter og pårørende
  • folkeskolen – der vil synliggøre læring og involvere deres elever yderligere i hele læringsprocessen
  • gymnasiet – der ønsker at temasætte deres naturvidenskabelige afdeling med faglige elementer
  • professionsskolen – der vil imødekomme elevernes læringsstile og visualisere dele af pensum

Vi har besøgt og samarbejdet med et meget bredt udsnit af danske læringsinstitutioner, og vil også være i stand til at rådgive jer med udgangspunkt i jeres behov.