Project Description

FessorLøbet

FessorLøbet er matematik der virker.

I samarbejde med Edulab og MatematikFessor (www.edulab.dk) har vi udviklet FessorLøbet, som på en og samme tid giver matematikfaglige udfordringer for alle elever fra 0.-10. klasse og samtidigt understøtter vigtige elementer som:

  • meningsfuld bevægelse
  • styrkelse af sociale relationer og samarbejde
  • synlig læring
  • kobling af den digitale verdens muligheder med det fysiske læringsrum
  • sjov og motiverende undervisning

FessorLøbet består af 15 konturskårne Fessorfigurer. Hver figur er ca. 100cm i højden og vil være med forskellige visuelle udtryk – som alle er kendte fra MatematikFessor-universet. De 15 figurer er nummereret fra 1-15 – og alle har en unik QR-kode. Figurerne fastmonteres rundt omkring på skolens areal (ude og inde), eller de kan anvendes som et “løst” sæt, hvor der bygges en ny “bane” hver gang.

Reglerne er ganske enkle:

  1. FessorLøbet – APP downloades (gratis)
  2. Der vælges niveau (0.-10. klasse) – og antal poster (5, 10 eller 15 poster)
  3. Spillet starter, og man løber til første post. QR-koden på figuren scannes, og der fremkommer en matematikopgave svarende til det niveau, man har valgt.
  4. Ved hver station er der mulighed for 1-4 point afhængigt af, hvor mange forsøg der bruges for at give det rigtige svar. Derudover registreres tidsforbruget, så elever efterfølgende kan se deres tidsforbrug og point. Visuelt illustreres svarende som et billede bestående af henholdsvis 5, 10 eller 15 brikker.
  5. Efter man har svaret fortsættes til næste post.

Ved spillets afslutning kan underviseren ved direkte aflæsning på elevernes smart-phone/tablet konstatere, om der er spørgsmål/matematikområder på bestemte poster, der har givet specielle udfordringer og derved skal prioriteres i undervisningen.

Konceptet giver dog mange muligheder for variationer, da eleverne kan udfordres på højere niveauer eller repetere matematik-pensum ved at vælge et lavere niveau. Endelig kan frekvensen af antal løb øges, hvis der vælges færre poster pr. løb. Eksempelvis kan der løbes 3 x 5 poster løb pr. måned. Så mulighederne er mange for at udfordre eleverne med FessorLøbet hele året rundt.

Alle kan deltage – det kræver ikke abonnement på MatematikFessor – at anvende APP’en og deltage.

Kort sagt….FessorLøbet giver meningsfuld bevægelse, høj faglighed samt en styrkelse af sociale relationer – på en sjov og motiverende måde for eleverne.

Kontakt Carsten Friis Larsen på 51 95 60 64 / e-mail cfl@eyelearn.dk for yderligere oplysninger.