Clio Online er Danmarks største digitale undervisningsforlag – www.clioonline.dk

Vi udvikler digitale læringsportaler og undervisningsmidler til grundskoler, og i dag har 90 procent af alle Danmarks folkeskoler et årligt abonnement på en eller flere af Clio Onlines læringsportaler.

Vi har haft et spændende samarbejde med eyeLearn, hvor de med udgangspunkt i illustrationer fra vores undervisningsmateriale gør det muligt at koble digitale læringselementer med elevernes fysiske miljø.

Hvor eyeLearn har en stor erfaring med at implementere de fysiske løsninger, bidrager vi hos Clio Online med vores viden og kompetencer om læring og didaktik. Ikke mindst gør samarbejdet det muligt for skolerne at tilføje endnu en dimension til deres indkøbte digitale læremidler på en sjov og inspirerende måde.

Alle Clio Onlines læringsportaler kan prøves gratis på clioonline.dk

Janus Benn Sørensen, salg- og marketingdirektør

“Vi har i samarbejde med eyeLearn udviklet nogle spændende plancher til det fysiske læringsrum….”

 

“Vi vil gøre verdens børn bedre til matematik” – Edulab – www.edulab.dk 

Samarbejdet mellem EduLab og eyeLearn sigter mod at kombinere digital matematik med det fysiske rum.

Ved at kombinere sjov og kreativ matematik med det fysiske miljø får man et fantastisk supplement til den gængse matematikundervisning.

Vores fælles produkt FessorLøbet er med til at skabe motivation og inspiration omkring matematik, og samtidig bliver det synligt, at skolen er aktiv med de digitale muligheder. FessorLøbet er et godt redskab for skolens lærere til at skabe et fagligt afbræk. Eleverne kan arbejde i grupper eller på egen hånd, og hver måned er der nye spørgsmål på løbets 15 poster – naturligvis for alle klassetrin.

Dermed er der friske og nye matematikudfordringer året rundt til gavn for alle elever.

Kasper Holst Hansen – Direktør

“Sammen med eyeLearn har vi skabt; FessorLøbet – et nyt og spændende tiltag til folkeskoler der ønsker; matematik der virker – med høj faglighed og meningsfuld bevægelse”

 

Vi er meget glade for samarbejdet med Rikke Falkenberg Kofoed og hendes virksomhed LegmedIT – www.legmedit.dk

Med Rikkes baggrund som lærer og skarpe blik for løsninger der har fokus på kreativ anvendelse af IT med udgangspunkt i leg og læring, har Rikke en fantastisk evne til at skabe koblingen mellem det fysiske rum/læringsmiljø og den digitale verdens mange muligheder.

At arbejde med CITATER er vores første fælles projekt. Vi skaber synligheden på skolen – og med direkte link via QR-koder til Rikkes hjemmeside – bliver der adgang til det meget anvendelige undervisningsmateriale.

Der skabes i materialet en kobling til fælles mål, hvor bl.a. fagene : Dansk, Samfundsfag, Historie, Kristendom, IT & Medier og Fremmedsprog – tilgodeses og understøttes.

Rikke Falkenberg Kofoed udtaler:

Leg med IT samarbejder med EyeLearn omkring udvikling af undervisningsmateriale der kobler det fysiske læringsmiljø med didaktiske undervisningsforløb. Kreativitet, kvalitet og innovation kendetegner samarbejdet.

Derudover glæder jeg mig over det skræddersyede kvalitetsmateriale eyeLearn leverer til kunderne.

“Kreativitet, kvalitet og innovation kendetegner samarbejdet”

 

TipTapTudse Aps – ejes og drives af Annette Møs og Mogens Buus Pedersen – www.tiptaptudse.dk

TipTapTudse’s produkter giver værktøjer/løsninger til det pædagogiske personale og til underviserne. Materialerne er lette at gå til uden en masse forberedelse og kan let reguleres i forhold til børnegruppen.

Børn lærer gennem kroppen og med alle sanserne. Derfor har vi hos TipTapTudse udviklet bevægelsesbankospil, gulvbrikker og læringstæpper, som understøtter både det motoriske, det kreative og det musiske. For os handler undervisning om samarbejde og om at bruge rummet.

Vi får ros for vores idéer og universer og oplever stor begejstring fra deltagerne, når vi holder kurser og udstiller. Det sætter altid gang i salget, og derfor ønsker vi, via samarbejdet med eyeLearn, at intensivere indsatsen blandt børnehaver/institutioner og indskolinger.

Vi ved, at Carsten og Stig har den erfaring og viden, der skal til for at lancere netop vores produkter. Vi er i TipTapTudse rigtig glade for samarbejdet med eyeLearn, der ligesom os brænder for, at børn skal have det bedste.

Samarbejdet giver os mulighed for større synlighed og skaber et mere inspirerende og motiverende lege- og læringsmiljø for børnene.

“Vi ved, at Carsten og Stig har den erfaring og viden, der skal til for at lancere netop vores produkter”

CREOCREO (www.creocreo.dk) er en virksomhed fra 2009 grundlagt af pædagogerne Henriette K. Rasmussen og Susanne K. Rasmussen.

CreoCreo har siden 2013 arbejdet med forskellige motiver til print, hvor motiverne først males som akrylmalerier, hvorefter de overføres digitalt til videre bearbejdning på computeren.

I skabelsen af nye motiver anvendes kunstnernes pædagogiske baggrund, og det sikrer at pædagoger og børn kan bruge motiverne aktivt i deres hverdag. De fleste motiver understøtter væsentlige temaer fra de pædagogiske læreplaner; Sprog – Krop og Bevægelse – Naturfænomener.

Vi har et tæt samarbejde med eyeLearn, som vi løbende er i dialog med. I dette samarbejde skabes der idéer til både motiv og materiale, som vi håber, er til stor inspiration og glæde hos brugerne.

“Vi har et tæt samarbejde med eyeLearn…”